Carte Afrique Equatoriale Francaise

CONGO FRANCAIS = GABON + MOYEN CONGO + OUBANGUI-CHARI + TCHAD = AEF

GABON => REPUBLIQUE DU GABON

MOYEN CONGO => REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO

OUBANGUI-CHARI => REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

TCHAD => REPUBLIQUE DU TCHAD